Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek.

Zaczyna się od skutecznego zniszczenia chwastów trwałych, środkami chemicznymi – herbicydami, przed założeniem plantacji. Najlepszą skuteczność uzyskuje się łącząc zabieg preparatami zawierającymi glifosfat (Rondup i pochodne) z Chwastoxem Extra. Bezpośrednio przed sadzeniem truskawek jednoroczne chwasty niszczymy mechanicznie – bronowanie, bądź chemicznie – Reglone.
Po 2 tyg. od posadzenia zaczynamy niszczenie chwastów jednorocznych Betanalem. Zabieg tym preparatem najlepiej jest stosować w dawkach dzielonych, w odstępach co 10-14 dni. Stosowanie środków doglebowych takich jak Venzar należy maksymalnie odłożyć w czasie. Zabieg ten najbezpieczniej jest wykonać ok 1 miesiąc po posadzeniu roślin. Wyjątkiem jest Devrinol, który należy zastosować w dawce 2-2,5 kg/ha zaraz po posadzeniu roślin. Stosując herbicydy nie powinno wykonywać się zabiegów mechanicznych wzruszających glebę, gdyż pobudza to wzrost nowych chwastów. Nie zniszczone chemicznie chwasty można niszczyć wyrywając je ręcznie, bądź płytko motycząc. Trawy na plantacjach owocujących można niszczyć w momencie ich intensywnego wzrostu stosując Select Super, Targę lub Fusilade.
Wszystkie środki chemiczne należy stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, zwracając szczególną uwagę na ich karencję. Należy pamiętać, że chemia może także zaszkodzić. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ryzykowne stosowanie środków doglebowych na glebach lekkich i zróżnicowaną wrażliwość niektórych odmian na herbicydy. Na plantacjach starszych niż jednoroczne dawki herbicydów doglebowych możemy zwiększyć o 50%.
Odkażanie chemiczne gleby takimi środkami jak Nemasol lu Basamid znacznie eliminuje chwasty lecz jest to zabieg bardzo kosztowny.