Co decyduje o najczęstrzych niepowodzeniach w uprawie truskawek?


Przyczyną najczęstszych niepowodzeń w uprawie truskawek jest:
– niewłaściwy dobór odmian
– zła jakość sadzonek (przesuszenie, występowanie chorób i szkodników)
– niewłaściwe posadzenie plantacji w często źle przygotowane pole bez uwzględnienia płodozmianu
– brak możliwości regularnego nawadniania plantacji
– przedawkowanie nawozu zaraz po posadzeniu
– niedostateczne lub nieumiejętne zwalczanie chwastów
– brak lub mało skuteczna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami
– brak ściółkowania plantacji owocujących słomą, co bardzo obniża jakość owoców, szczególne deserowych
– słaba jakość owoców (złe opakowania, brak schładzania owoców po zbiorze)