Jakiego plonu owoców może spodziewać się producent w pierwszym roku po posadzeniu sadzonek „frigo”?

Plon owoców z plantacji założonej z sadzonek „frigo” przy zachowaniu właściwej agrotechniki i ochrony roślin, powinien wynosić od 3 – 4 ton owoców z ha. przy sadzonkach standardowych (o średnicy korony 8 – 15mm) i od 6 – 8 ton owoców z ha. przy sadzonkach A+ (o średnicy korony powyżej 15 mm). Plony te dotyczą obsady standardowej tj. 40 tys. roślin na hektar.