Nawożenie po posadzeniu plantacji.


Przez pierwsze tygodnie po posadzeniu roślinom należy zapewnić dostateczną ilość wody. Zasilanie nawozami powinno się zacząć, gdy rośliny rozpoczną regularny wzrost – pojawią się 2-3 nowe liście (po 3-4 tygodniach). Pierwsze nawożenie nie powinno przekraczać 0,6kg nawozu na 100m bieżących rządka. Najbezpieczniejsze w tej fazie są nawozy o spowolnionym działaniu np. Agroblen czy Agromaster. Szczególną uwagę należy zwrócić na dawkowanie nawozów azotowych w formie saletrzanej. Ogólną zasadą w nawożeniu jest, aby nawozy (szczególnie azotowe) dawać często, ale w małych dawkach aby nie zwiększać drastycznie zasolenia w glebie. Istotnym momentem w nawożeniu młodej plantacji jest druga połowa lata. W tym momencie zwiększamy podawanie nawozów, szczególnie potasu aby poprawić zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły rok.