Na czym polega sterowana uprawa truskawek?

Sterowana uprawa truskawek polega na możliwości uzyskiwania plonu owoców w czasie, który producent uzna za optymalny ze względów ekonomicznych bądź agrotechnicznych. Przyspieszenie lub opóźnienie owocowania najczęściej uzyskuje się stosując uprawę pod osłonami, sadząc sadzonki typu „frigo”, bądź łącząc te dwa sposoby jednocześnie. Od posadzenia sadzonek „frigo” do ich owocowania upływa najczęściej 8 – 10 tygodni. Do uprawy sterowanej najbardziej nadają się deserowe odmiany truskawek takie jak: ELSANTA, KENT, HONEOYE, VIBRANT, ELEGANCE, MATIS.

Jakiego plonu owoców może spodziewać się producent w pierwszym roku po posadzeniu sadzonek „frigo”?

Plon owoców z plantacji założonej z sadzonek „frigo” przy zachowaniu właściwej agrotechniki i ochrony roślin, powinien wynosić od 3 – 4 ton owoców z ha. przy sadzonkach standardowych (o średnicy korony 8 – 15mm) i od 6 – 8 ton owoców z ha. przy sadzonkach A+ (o średnicy korony powyżej 15 mm). Plony te dotyczą obsady standardowej tj. 40 tys. roślin na hektar.

Jakie są zalety sadzonek „frigo” ?

Umożliwiają sterowaną uprawę truskawek
gwarantują bardzo dobre przyjęcie roślin po posadzeniu, często bez konieczności nawadniania
ich sadzenie eliminuje ryzyko zimowego wymarznięcia młodych sadzonek
zapewniają wyrównany i silny wzrost roślin po posadzeniu, co umożliwia terminowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
ograniczają szybkie rozprzestrzenianie się chorób rozwijających się na liściach takich jak biała plamistość i mączniak.

Co to są sadzonki „frigo” ?

Sadzonki „frigo” są to młode jednoroczne rośliny truskawek przechowywane w chłodni, służące do zakładania plantacji owocujących. Sadzonki te wykopuje się w XI i XII. Po oczyszczeniu z liści i rozłogów trafiają one do chłodni do temp. -2 st. C i w tych warunkach mogą być przechowywane do VII następnego roku. W zależności od potrzeby mogą być w dowolnym czasie przeznaczone do sadzenia w gruncie jak i pod osłonami. Sadzonki te wydają pierwszy plon 8 – 10 tygodni po posadzeniu, a w następne lata owocują już w normalnych terminach charakterystycznych dla poszczególnych odmian

Jak zapobiegać bardzo groźnym chorobom systemu korzeniowego u truskawek?

W zwalczaniu takich chorób jak Phytophtora i Verticilium najważniejsza jest profilaktyka
– zdrowe sadzonki
– odpowiedni płodozmian
– odporność odmian na te choroby
– sadzenie plantacji na glebach lekkich, przepuszczalnych, unikanie gleb zwięzłych i zimnych
W przypadku dużego zagrożenia chorobami systemu korzeniowego zaleca się moczenie sadzonek przed posadzeniem na 5 – 10 min. w roztworze Aliette 0,3 % i Topsin 0,2 %.
Najwrażliwsze odmiany na te choroby to : Elsanta, Honeoye i Kent.

Jak sadzić sadzonki truskawek ?

sadz

Często popełnianym błędem w trakcie sadzenia roślin truskawek jest przesuszanie sadzonek, a szczególnie ich korzeni. Dlatego przed sadzeniem rozsady dobrze jest obficie skropić wodą sadzonki zielone, bądź zabezpieczyć przed słońcem skrzynki z sadzonkami „frigo”.
Sadząc rośliny w świeżą ziemię, która po posadzeniu osiada, trzeba uważać, aby nie posadzić ich za płytko. Przy korzeniach zbyt długich lepiej jest je skrócić niż podwinąć. Dużym błędem jest zbyt głębokie sadzenie, które w początkowym etapie bardzo hamuje wzrost młodych sadzonek. Po posadzeniu rozsady, szczególnie sadzonek zielonych, plantację koniecznie trzeba podlać.
Bardzo ważne jest utrzymanie wyznaczonej rozstawy przy sadzeniu. Ta dokładność procentuje później przy wykonywaniu zabiegów chemicznych i agrotechnicznych.

Nawożenie po posadzeniu plantacji.


Przez pierwsze tygodnie po posadzeniu roślinom należy zapewnić dostateczną ilość wody. Zasilanie nawozami powinno się zacząć, gdy rośliny rozpoczną regularny wzrost – pojawią się 2-3 nowe liście (po 3-4 tygodniach). Pierwsze nawożenie nie powinno przekraczać 0,6kg nawozu na 100m bieżących rządka. Najbezpieczniejsze w tej fazie są nawozy o spowolnionym działaniu np. Agroblen czy Agromaster. Szczególną uwagę należy zwrócić na dawkowanie nawozów azotowych w formie saletrzanej. Ogólną zasadą w nawożeniu jest, aby nawozy (szczególnie azotowe) dawać często, ale w małych dawkach aby nie zwiększać drastycznie zasolenia w glebie. Istotnym momentem w nawożeniu młodej plantacji jest druga połowa lata. W tym momencie zwiększamy podawanie nawozów, szczególnie potasu aby poprawić zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły rok.

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek.

Zaczyna się od skutecznego zniszczenia chwastów trwałych, środkami chemicznymi – herbicydami, przed założeniem plantacji. Najlepszą skuteczność uzyskuje się łącząc zabieg preparatami zawierającymi glifosfat (Rondup i pochodne) z Chwastoxem Extra. Bezpośrednio przed sadzeniem truskawek jednoroczne chwasty niszczymy mechanicznie – bronowanie, bądź chemicznie – Reglone.
Po 2 tyg. od posadzenia zaczynamy niszczenie chwastów jednorocznych Betanalem. Zabieg tym preparatem najlepiej jest stosować w dawkach dzielonych, w odstępach co 10-14 dni. Stosowanie środków doglebowych takich jak Venzar należy maksymalnie odłożyć w czasie. Zabieg ten najbezpieczniej jest wykonać ok 1 miesiąc po posadzeniu roślin. Wyjątkiem jest Devrinol, który należy zastosować w dawce 2-2,5 kg/ha zaraz po posadzeniu roślin. Stosując herbicydy nie powinno wykonywać się zabiegów mechanicznych wzruszających glebę, gdyż pobudza to wzrost nowych chwastów. Nie zniszczone chemicznie chwasty można niszczyć wyrywając je ręcznie, bądź płytko motycząc. Trawy na plantacjach owocujących można niszczyć w momencie ich intensywnego wzrostu stosując Select Super, Targę lub Fusilade.
Wszystkie środki chemiczne należy stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu, zwracając szczególną uwagę na ich karencję. Należy pamiętać, że chemia może także zaszkodzić. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ryzykowne stosowanie środków doglebowych na glebach lekkich i zróżnicowaną wrażliwość niektórych odmian na herbicydy. Na plantacjach starszych niż jednoroczne dawki herbicydów doglebowych możemy zwiększyć o 50%.
Odkażanie chemiczne gleby takimi środkami jak Nemasol lu Basamid znacznie eliminuje chwasty lecz jest to zabieg bardzo kosztowny.