Na czym polega sterowana uprawa truskawek?

Sterowana uprawa truskawek polega na możliwości uzyskiwania plonu owoców w czasie, który producent uzna za optymalny ze względów ekonomicznych bądź agrotechnicznych. Przyspieszenie lub opóźnienie owocowania najczęściej uzyskuje się stosując uprawę pod osłonami, sadząc sadzonki typu „frigo”, bądź łącząc te dwa sposoby jednocześnie. Od posadzenia sadzonek „frigo” do ich owocowania upływa najczęściej 8 – 10 tygodni. Do uprawy sterowanej najbardziej nadają się deserowe odmiany truskawek takie jak: ELSANTA, KENT, HONEOYE, VIBRANT, ELEGANCE, MATIS.