Na czym polega sterowana uprawa truskawek?

Sterowana uprawa truskawek polega na możliwości uzyskiwania plonu owoców w czasie, który producent uzna za optymalny ze względów ekonomicznych bądź agrotechnicznych. Przyspieszenie lub opóźnienie owocowania najczęściej uzyskuje się stosując uprawę pod osłonami, sadząc sadzonki typu „frigo”, bądź łącząc te dwa sposoby jednocześnie. Od posadzenia sadzonek „frigo” do ich owocowania upływa najczęściej 8 – 10 tygodni. Do uprawy sterowanej najbardziej nadają się deserowe odmiany truskawek takie jak: ELSANTA, KENT, HONEOYE, VIBRANT, ELEGANCE, MATIS.

Jakiego plonu owoców może spodziewać się producent w pierwszym roku po posadzeniu sadzonek „frigo”?

Plon owoców z plantacji założonej z sadzonek „frigo” przy zachowaniu właściwej agrotechniki i ochrony roślin, powinien wynosić od 3 – 4 ton owoców z ha. przy sadzonkach standardowych (o średnicy korony 8 – 15mm) i od 6 – 8 ton owoców z ha. przy sadzonkach A+ (o średnicy korony powyżej 15 mm). Plony te dotyczą obsady standardowej tj. 40 tys. roślin na hektar.

Jakie są zalety sadzonek „frigo” ?

Umożliwiają sterowaną uprawę truskawek
gwarantują bardzo dobre przyjęcie roślin po posadzeniu, często bez konieczności nawadniania
ich sadzenie eliminuje ryzyko zimowego wymarznięcia młodych sadzonek
zapewniają wyrównany i silny wzrost roślin po posadzeniu, co umożliwia terminowe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
ograniczają szybkie rozprzestrzenianie się chorób rozwijających się na liściach takich jak biała plamistość i mączniak.