pl en de ru googleplus
Nasze sadzonki to Twój sukces!

Hortplant – hodowla sadzonek truskawek

Od 2013 roku w naszej szkółce oprócz produkcji sadzonek zapoczątkowaliśmy prace hodowlane związane z truskawką (Fragaria ananassa Duch.). Naszym celem jest wprowadzanie na rynek nowych polskich odmian spełniających nowoczesne warunki uprawy i zaspokajających aktualne wymagania sprzedawców i konsumentów owoców. Aby ten cel osiągnąć co roku oceniamy około 5-8 tys. pojedynków - F1 i prowadzimy dalsze etapy selekcji zarówno w gruncie jak i pod osłonami. Taki sposób oceny pozwala lepiej poznać wartość produkcyjną przyszłych odmian zarówno tradycyjnych jak i powtarzających owocowanie. Mamy świadomość, że od rzetelności pracy na tym etapie zależy przyszła opinia o naszej szkółce i zadowolenie producentów z zakupionych sadzonek.

W naszej ocenie staramy się uwzględniać następujące czynniki selekcyjne w kolejności ich ważności:

Jakość owoców

- wygląd – owoce duże, regularne, raczej o wydłużonym kształcie, barwa skórki czerwona lub jasnoczerwona z połyskiem
- odporność skórki na odgniecenia i uszkodzenia przez deszcz
- trwałość pozbiorcza (twardość) – powyżej 1,5 kg/cm2
- smak (wysoki brix – zawartość cukru) - powyżej 8

Architektura rośliny

- luźne krzaki
- łatwy dostęp do owoców (duża wydajność zbioru – obniżenie kosztów)

Plon

- plon całkowity
- plon na roślinę
- wysoki udział owoców I klasy (>30mm)

Niski procent wypadów roślin

Czas dojrzewania owoców

- odmiany tradycyjne
- odmiany powtarzające (rozkład plonowania w ciągu sezonu)
- odmiany pośrednie – powtarzające owocowanie najczęściej tylko jesienią>

Odporność na czynniki biotyczne (choroby, szkodniki) i abiotyczne (najczęściej działanie człowieka np. chemizacja)

Aby być łatwo kojarzonym i rozpoznawalnym na rynku nowości truskawkowych nasze numery selekcyjne będą posiadały oznaczenie HP dla odmian tradycyjnych i HP/P dla odmian powtarzających owocowanie.

W 2018 roku zgłosiliśmy do COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) wnioski o wpisy do krajowego rejestru odmian i o przyznanie hodowcy wyłącznego prawa do odmiany, wobec czterech obiecujących numerów selekcyjnych.


hodowla truskawek

hodowla sadzonek truskawek

Oferta sadzonek dla plantatorów

oferta sadzonek truskawek dla plantatorów

Oferta sadzonek dla działkowiczów

oferta sadzonek truskawek dla dziełkowiczów