Jak zwalczyć roztocza truskawkowego?

Sadzonki truskawek pochodzące z kwalifikowanych szkółek teoretycznie powinny być wolne od roztocza truskawkowego. Zdarza się jednak, że szkodnik ten występuje poniżej progów zagrożenia, co usypia czujność szkółkarzy i plantatorów. W sprzyjających warunkach duży potencjał namnażania się szkodnika oraz łatwość jego przenoszenia (sprzęt uprawowy, odzież, a nawet wiatr) sprawia, że nie przeczuwając zagrożenia, łatwo można doprowadzić do sytuacji, która w krótkim czasie wymknie się spod kontroli. Bliskość starszych plantacji opanowanych przez szkodnika także zwiększa ryzyko wystąpienia problemu w dalszej uprawie.

W wielu gospodarstwach, które nie są w stanie prowadzić dokładnego monitoringu szkodnika, niezbędne są zabiegi profilaktyczne, szczególnie po posadzeniu nowych plantacji. Tylko ten moment zapewnia dobrą skuteczność i daje gwarancję, że populacja szkodnika zostanie zahamowana lub całkowicie zniszczona i nie będzie zagrażała plantacji w następnych miesiącach i latach.
 
Najlepszym terminem ochrony nowo posadzonych plantacji jest wiosna (kwiecień, maj), gdy temperatura powietrza przekroczy 12-15oC. W tym czasie nowo posadzone plantacje są najczęściej w fazie 3-4 liści, co ułatwia ich dokładne opryskiwanie.
Najskuteczniejsze w tym okresie są preparaty zawierające abamektynę jako substancję czynną. Są to: Vertigo 018EC, Promektyna 018EC oraz Acaramic 018EC. Dokładne pokrycie roślin cieczą roboczą wymaga użycia dużych ilości wody 
- co najmniej 1000 l/ha z dodatkiem zwilżacza. Oszczędną formą zabiegu jest technika polegająca na dokładnym opryskiwaniu tylko rzędów młodych roślin, a nie całej powierzchni pola.
Abamektyna działa wgłębnie i kontaktowo niszcząc tylko ruchome stadia roztocza. Aby uchronić się od wylęgu z jaj nowych szkodników, zabieg należy powtórzyć, najlepiej po 7 dniach. Ponieważ Abamektyna jest rozkładana pod wpływem intensywnego światła zabieg najlepiej wykonać wieczorem lub nawet w nocy.

W sezonie 2013 do walki z roztoczem truskawkowym będzie prawdopodobnie zarejestrowny nowy preparat – Movento 100SC , którego substancją czynną jest spirotetramat. W odróżnieniu od poprzednich preparatów działa on systemicznie, co gwarantuje lepszą skuteczność przy mniejszej dawce wody (500-700 l/ha). Zalecana dawka preparatu to 1-1,5 l/ha. Możliwość przemieszczania się preparatu w roślinie pozwala także na wykonanie zabiegu w nieco późniejszym terminie w porównaniu z abamektyną. Zabieg Movento też należy powtórzyć po 7-10 dniach.
Oba preparaty są bezpieczne, a ich karencja nie przekracza 7 dni.