Co jest przyczyną deformacji owoców truskawek? – Jak zwalczyć zmienika lucernowca (Lygus rugulipennis)?

Zmienik lucernowiec to pluskwiak wielkości 5-6mm żerujący na pąkach kwiatowych, kwiatach i zawiązkach owoców. Larwy wylęgłe z jaj mogą być mylone z mszycami, ale w przeciwieństwie do nich poruszają się szybko. Szkodnik wysysając soki silnie deformuje owoce. Podobne objawy deformacji owoców może dawać niedopylenie kwiatów podczas chłodnej pogody w czasie kwitnienia.
Zmienik zagraża szczególnie odmianom późnym oraz powtarzającym owocowanie, ponieważ jego cykl rozwojowy przypada na okres lata oraz jesieni.
Szkodnik ten żeruje na wielu gatunkach roślin, także licznych chwastach, więc podstawą przy jego zwalczaniu jest zwalczanie chwastów na plantacjach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Kwiaty truskawek są najbardziej narażone na atak zmienika od momentu rozwijania się do ok. 10 dni po opadnięciu płatków.
W tym czasie powinno się kontrolować obecność larw (nimf) na kwiatach. W tym celu należy strząsać szkodniki z kwiatostanów na białą kartkę papieru. Próg zagrożenia to 2 osobniki na 200 kwiatostanów. Pierwsze pokolenie zmienika zwalczane jest zwykle razem z kwieciakiem, dlatego przy dobrze chronionych plantacjach jest ono mało szkodliwe. W czerwcu i lipcu pojawia się drugie pokolenie stanowiące największe zagrożenie. Zwykle osobniki drugiego pokolenia przelatują na kwitnące truskawki z okolicznych chwastów. Dużym błędem w tym czasie jest koszeni chwastów lub kwitnących upraw sąsiadujących, gdyż przyspiesza ono migrację szkodników na truskawki. U odmian powtarzających owocowanie – np. Albion, najważniejsze są zabiegi chemiczne rozpoczęte ok. 3 tyg. przed dojrzewaniem pierwszych owoców (ok. 10 czerwca) w przypadku gdy pierwsze kwiaty były usunięte.
Powinny być to dwa zabiegi preparatem Mospilan 20SP w dawce 0,15-0,20 kg/ha przy użyciu ok. 750 litrów wody na hektar, najlepiej z użyciem opryskiwacza z dodatkowym strumieniem powietrza. Ten sam zabieg należy powtórzyć po 10-12 dniach, zwracając uwagę na 14-dniową karencję preparatu. W czasie dojrzewania owoców, raz na dwa tygodnie, powinno się do ochrony przed zmienikiem użyć przemiennie pyretroidów o krótkim okresie karencji – Decis Mega 50EW (3 dni karencji) lub Karate Zeon 050 CS (7 dni karencji). Obydwa preparaty w dawce 0,15-0,20 l/ha. Środki te należy stosować w temperaturach niższych niż 20oC, najlepiej wieczorem.